דלת סגסוגת אלומיניום

- Apr 23, 2018-

דלת סגסוגת אלומיניום הוא קטע מסגסוגת אלומיניום, אשר מטופל על ידי השטח, אשר עשוי מרכיב doorframe, אשר עשוי חיתוך, קידוח, כרסום, הקשה, ביצוע וכן הלאה. זהו סוג של דלת אשר התאספו יחד עם חיבור חלקים, חומרי איטום ופתוח חומרה סגורה אביזרי.


פרופילי דלת אלומיניום וסגנונות זכוכית מחולקים לצפון ולדרום. הצפון מאופיין באלומיניום עבה ובסגנון יציב. האופייני ביותר הוא סגנון הרשת, ואת התכונה הייחודית ביותר של הרשת היא טאנג גה. בדרום, המאפיינים העיקריים הם מגוון של צורת האלומיניום ואת הסגנון של הסגנון. המייצג ביותר הוא הסגנון של זכוכית פרח. בסגנון ההשוואה יש את הסגנון, את גילוף הקרח, את הגילוף הרדוד, את רכיכות הבדולח וכן הלאה.