מקלחת

- Apr 23, 2018-

חדר מקלחת: חדרים נפרדים מקלחת, בית מודרני עבור מתקני אמבטיה יותר ויותר גבוה, משפחות רבות רוצה להיות מקום אמבטיה עצמאי, אבל בגלל שטח מוגבל של סניטריים, רק מתקני אמבטיה כלי סניטריים בחדר אחד. חדר המקלחת לוקח את מלוא היתרונות של הפינה הפנימית ומנקה את אזור המקלחת עם גדרות כדי ליצור מרחב רחצה עצמאי יחסית.