מבנה חדר השמש

- Apr 23, 2018-

המבנה המרכזי של בית השמש הוא החיוניות של בית השמש, אשר נתמך על ידי הכוח הגדול ביותר. לכן, החומר המבני העיקרי לא ניתן להתעלם. באופן כללי, המבנה העיקרי של חדר השמש נבחר כחומר הגוף העיקרי של פלדה מרובע, וכמה חדרים קטנים ובינוניים שמש גם סביר להשתמש במבנה של סגסוגת גשר שבור. עמודה בסיסית של מבנה חדר השמש הוא הכרחי, בתוספת הגג נושאת צלחת פלדה צבע או פלדה פלדה crossbeam, קרן אורכית, בשילוב לתוך מבנה הרשת, כגון חומר חדר השמש, חזק מאוד ובטוח.