היתרונות של חדר השמש

- Apr 23, 2018-

1, זכוכית מחושלת למעלה:

נקודת החדירה הטובה ביותר היא חדר השמש התקרה.

2, צבע פלדה למעלה חדר שמש:

היתרונות של צלחת פלדה צבע טובים יותר בידוד חום בידוד.

3, דה גאו כנפיים חדר השמש:

היתרונות הם: חמש שכבות של הקומה העליונה, כולל בניינים גבוהים, לוחות סאונה, בידוד חום, שימור חום טוב, צבעים שונים מראה יפה.

4, שמש קרני השמש חדר:

היתרון שלד מלא פלדה זכוכית חלולה באמצע גשר שבור, אשר יש חדירות טובה בידוד חום טוב.