דלת אלומיניום סגסוגת תחרות

- Apr 23, 2018-

על פני רוב המבנים הקיימים בסין, יותר מ 90% שייכים צריכת אנרגיה גבוהה בניינים. במבנים הנצרכים באנרגיה גבוהה, צריכת האנרגיה חשבונות עבור כמעט מחצית הדלתות והחלונות. כמו בתעשייה יש לנתח, המפתח לבניית יעילות האנרגיה הוא חוסך אנרגיה דלתות וחלונות. לכן, השימוש בחלונות חוסך אנרגיה דלתות וחלונות, ושיפוץ של דלתות הבניין הקיים יצרני חלונות הם הדרישות האובייקטיביות של מצב האנרגיה בסין, ואת המגמה הבלתי נמנעת של התפתחות השוק.